Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ωτοπλαστική

Με την ωτοπλαστική διορθώνουμε τα αφεστώτα ώτα (πεταχτά αφτιά).

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση: