Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Κοιλιοπλαστική

Με την κοιλιοπλαστική αφαιρείται το περιττό δέρμα και λίπος και ενισχύονται οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η κοιλιά γίνεται έτσι επίπεδη. Μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση.

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση: