Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Αυξητική Μαστών

Γίνεται αύξηση του μεγέθους των μαστών με ενθέματα σιλικόνης.

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση: