Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Ξανθελάσματα

Τα ξανθελάσματα είναι κίτρινες πλάκες που εμφανίζονται στα βλέφαρα. 50% οφείλονται σε αυξημένα λιπίδια ορού. Αφαιρούνται χειρουργικά και με laser.

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση:

Επικοινωνία για Ραντεβού