Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Αποκατάσταση Μαστού

Η αποκατάσταση του μαστού επιτυγχάνεται με πολλές διαφορετικές τεχνικές και είδη επεμβάσεων. Στόχος είναι η φυσιολογική εμφάνιση του μαστού μετά από μία μαστεκτομή, αλλά και η επίτευξη συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών. Η αρχική επέμβαση αποκατάστασης μπορεί να γίνει αμέσως μετά την μαστεκτομή.

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση: