Έχετε κάποιες ερωτήσεις; 210 6777 772 drtsati@yahoo.com
facebook

Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Όγκοι Υποδορίου

Είναι όγκοι κάτω από δέρμα, διαφόρων ειδών, καλοήθεις ή κακοήθεις.

Αναισθησία:

Παραμονή στο νοσοκομείο:

Διάρκεια επέμβασης:

Κοινοποίηση:

Επικοινωνία για Ραντεβού