Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

τραύμα


Το τραύμα απαιτεί εξ αρχής καλή αποκατάσταση από ειδικό προκειμένου να αποφύγουμε την δημιουργία άσχημων ουλών. Αν παρ'όλα αυτά δημιουργηθούν δύσμορφες ουλές, τότε χρειάζεται περαιτέρω αποκατάσταση.

Κλείστε Ραντεβού