Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

όγκοι υποδορίου


Είναι όγκοι κάτω από δέρμα, διαφόρων ειδών, καλοήθεις ή κακοήθεις.