Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

έγκαυμα


Το έγκαυμα μπορεί να είναι μια πολύ μικρή ή μια πολύ σοβαρή βλάβη. Απαιτείται ακριβής υπολογισμός της έκτασης και του βάθους της βλάβης και άμεση και ακριβής θεραπεία. Ουλές ή και όποια δυσλειτουργία παραμείνουν μετά την επούλωση του εγκαύματος, συχνά αντιμετωπίζονται με πολλαπλές επεμβάσεις.