Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

κρημνοί


Κρημνός ονομάζεται η μεταφορά ενός τμήματος ιστών σε άλλο σημείο του σώματος το οποίο παρουσιάζει έλλειμμα. Η περιοχή με το έλλειμμα μπορεί να προκύψει μετά από την αφαίρεση ενός όγκου, μετά από τραύμα κ.λ.π. Η αποκατάσταση με κρημνό μπορεί να είναι μια μικρή ή μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
.