Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

χηλοειδή / υπερτροφικές ουλές


Εμφανίζονται στο δέρμα μετά από προηγούμενο τραυματισμό ή χειρουργική τομή. Η θεραπεία αποτελεί συνδυασμό χειρουργικής αφαίρεσης και τοπικής αγωγής.