Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

αυξητική μαστών


Γίνεται αύξηση του μεγέθους των μαστών με ενθέματα σιλικόνης.