Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

κοιλιοπλαστική


Με την κοιλιοπλαστική αφαιρείται το περιττό δέρμα και λίπος και ενισχύονται οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η κοιλιά γίνεται έτσι επίπεδη. Μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση.