Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

σμίκρυνση μαστών


Με την σμίκρυνση επιτυγχάνεται η μείωση του μεγέθους των μεγάλων και πτωτικών μαστών. Αφαιρείται το περιττό δέρμα, λίπος και αδένας. Ταυτόχρονα μπορεί να διορθωθεί το μέγεθος της θηλής. Η σμίκρυνση μαστών απαλλάσσει την ασθενή από τον χρόνιο πόνο στην πλάτη.