Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

λιποαναρρόφηση - lift στο πηγούνι και τον λαιμό


Η λιποαναρρόφηση στο πηγούνι είναι πολύ αποτελεσματική για την τοπική αφαίρεση του λίπους. Γίνεται με μικροκάνουλα. Το περίγραμμα του λαιμού διορθώνεται στη συνέχεια με lift στο πηγούνι.